พระธรรมเสนาบดี จล.วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วิทยุFM 96 ห้องส่งวัดอินทขิล(วุฒิชาติ)

facebook/วุฒิชาติ

เครือข่าย LIVEBOX

วิทยุออนไน์ดอยสุเทพ

วิทยุวัดฝายหินfm104.50

วิทยุวัดฝายหินfm104.50ช่อง1

วิทยุวัดฝายหินfm104.50ช่อง2

วิทยุวัดวังสิงห์คำ FM 96

วัดยางกวง เชียงใหม่

สถานีวิทยุวัดสันป่ายางหลวง FM103.75

หนังสือพิมพ์ก้าวหน้านิวส์ (ถ่ายทอดสด)

วิทยุก้าวหน้านิวส์ ช่อง1

วิทยุก้าวหน้านิวส์ ช่อง2

วิทยุวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

เว็ปต์วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

วิทยุเอื้ออาทร FM107.0MHz

พระสมปรารถนาหรือพระเจ้าทันใจวัดอินทขีลสะดือเมือง

อนุสาวรีย์สามกษัตริย์กลางใจเมืองเชียงใหม่


 

www.intakin.org

พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7ประธานมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ

 

 

 

 

ข่าวออนไลน์หนังสือพิมพ์ต่างๆคลิกที่www.norsorpor.com

Copy right 2010 วัดอินทขีลสะดือเมือง 13 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

TEL. 053-416-424 MB. 08-6671-3446


 

วิหารพระหลวงพ่อขาว

หลวงพ่อขาว 3 องค์ ภายในวิหาร

เดินรถทางเดียวหน้าวัดอินทขีล

นายวุฒิชาติ คำปัน

รองผอ.สถานีวิทยุ ๙๖.๐MHz