พระธรรมเสนาบดี จล.วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วิทยุFM 96 ห้องส่งวัดอินทขิล(วุฒิชาติ)

www.kawnanews.com

ถ่ายทอดสดก้าวหน้านิวส

ชมเครือข่ายLIVEBOX

วิทยุวัดผ้าขาวเชียงใหม่

วิทยุวัดวังสิงห์คำ จ.เชียงใหม่

วิทยุก้าวหน้านิวส์

วิทยุออนไลน์วัดยางกวง

เว็บก้าวหน้านิวส์

เว็บวัดฝายหิน

วัดยางกวง เชียงใหม่

วิทยุวัดฝายหินfm104.50

สถานีวิทยุเชียงใหม่เรดิโอ FM93.75

วิทยุวัดสันป่ายางหลวง ลำพูน FM103.75

3BB

พระสมปรารถนาหรือพระเจ้าทันใจวัดอินทขีลสะดือเมือง

อนุสาวรีย์สามกษัตริย์กลางใจเมืองเชียงใหม่

ข่าวรอบเมืองเหนือ

 

www.intakin.org

นายวุฒิชาติ คำปัน

รองผอ.สถานีวิทยุ ๙๖.๐MHz

ประกาศอนุโมทนาบุญ

รายนามผู้อุปถัมภ์ต่อเว็บ

ราย ๑ ป

คุณสุรินทร์ เสวยราช คุณสุบิน มีแก้ว

พร้อมลูกๆ

เจ้าภาพอุปถัมภ์วิทยุออนไลน์ราย ๑ ปี

คุณพ่อดวงยุทธ คุณแม่วันเพ็ญ ชัยกา

พร้อมลูกหลาน

 

 

 

 

ข่าวออนไลน์หนังสือพิมพ์ต่างๆคลิกที่www.norsorpor.com

Copy right 2010 วัดอินทขีลสะดือเมือง 13 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

ห้องส่งวิทยุวัดอินทขีลสะดือเมือง

MB. 086-671-3446


 

หลวงพ่อขาว 3 องค์ ภายในวิหาร

เดินรถทางเดียวหน้าวัดอินทขีล

นายวุฒิชาติ คำปัน

รองผอ.สถานีวิทยุ ๙๖.๐MHz

MB. 086-671-3446