พระธรรมเสนาบดี จล.วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วิทยุFM 96 ห้องส่งวัดอินทขิล(วุฒิชาติ)

facebook/วุฒิชาติ

เครือข่าย LIVEBOX

LIVEBOX-KAWNANEWS

วิทยุก้าวหน้านิวส์ livebox

วืทยุก้าวหน้านิวส์7

วืทยุก้าวหน้านิวส์8

วิทยุออนไน์ดอยสุเทพ

วิทยุวัดฝายหินfm104.50

วิทยุวัดฝายหินfm104.50ช่อง1

วิทยุวัดฝายหินfm104.50ช่อง2

เว็ปต์วัดฝายหิน1/2560

วิทยุวัดวังสิงห์คำ FM 96

วัดยางกวง เชียงใหม่

สถานีวิทยุวัดหนองก๋าย FM 99.75

สถานีวิทยุเชียงใหม่เรดิโอ FM 93.75

สถานีวิทยุวัดสันป่ายางหลวง FM103.75

สถานีวิทยุชุมชนคนนาน้อย จ.น่านFM91.50

หนังสือพิมพ์ก้าวหน้านิวส์ (ถ่ายทอดสด)

facebook-kawnanewsonline

วิทยุก้าวหน้านิวส์ ช่อง1

วิทยุก้าวหน้านิวส์ ช่อง2

วิทยุวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

เว็ปต์วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

วิทยุเอื้ออาทร FM107.0MHz

เว็ปต์วัดฝายหิน1/2560

เว็ปต์วัดฝายหิน2/2560

3BB

พระสมปรารถนาหรือพระเจ้าทันใจวัดอินทขีลสะดือเมือง

อนุสาวรีย์สามกษัตริย์กลางใจเมืองเชียงใหม่


 

www.intakin.org

พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7ประธานมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ

 

 

 

 

ข่าวออนไลน์หนังสือพิมพ์ต่างๆคลิกที่www.norsorpor.com

Copy right 2010 วัดอินทขีลสะดือเมือง 13 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

TEL. 053-416-424 MB. 08-6671-3446


 

วิหารพระหลวงพ่อขาว

หลวงพ่อขาว 3 องค์ ภายในวิหาร

เดินรถทางเดียวหน้าวัดอินทขีล

นายวุฒิชาติ คำปัน

รองผอ.สถานีวิทยุ ๙๖.๐MHz