พระสมปรารถนาวัดอินทขีลสะดือเมืองเชียงใหม่

วิทยุFM 96 ห้องส่งวัดอินทขิล(วุฒิชาติ)

youtobe-kawnanews

LIVEBOX.ME

วิทยุเชียงใหม่เรดิโอ FM93.75

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

www.intakin.org

นายวุฒิชาติ คำปัน

รองผอ.สถานีวิทยุ ๙๖.๐๐ MHz

ขอประกาศอนุโมทนาบุญแด่...

1.คุณละเหย่น ส่างกาน พร้อมครอบครัว

อุปถัมภ์ต่อเว็บ 1 ปีถึง ปี 2562

2.คุณแม่วนิดา ชุติมา พร้อมครอบครัว อุปถัมภ์

ต่อวิทยุออนไลน์ 1 ช่อง ถึง ปี 2562

ขอทุกท่านที่ประกาศนามนี้โชคดีตลอดกาลนาน..สาธุ

 

 

 

 

 

ข่าวออนไลน์หนังสือพิมพ์ต่างๆคลิกที่www.norsorpor.com

Copy right 2010 วัดอินทขีลสะดือเมือง 13 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

ห้องส่งวิทยุวัดอินทขีลสะดือเมือง

MB. 086-671-3446

3BB


 

 

วิหารหลวงพ่อขาว งค์ ภายในวิหาร

นายวุฒิชาติ คำปัน

รองผอ.สถานีวิทยุ ๙๖.๐MHz

MB. 086-671-3446